ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Revolvingový úver (Revolving Credit)
Revolvingový úver (Revolving Credit) je pojem, ktorý označuje krátkodobý úver, je kombináciou kontokorentného úveru a krátkodobé bankové pôžičky. Jedná sa o úver s možnosťou ďalšieho obnovenia.

Revolvingový úver (Revolving Credit) je pojem, ktorý označuje krátkodobý úver poskytovaný bankou, je kombináciou kontokorentného úveru a krátkodobé bankové pôžičky. Jedná sa o úver s možnosťou ďalšieho obnovenia. Úver má na dané obdobie dohodnutý finančný limit a klient môže pri jeho splácaní opakovane čerpať prostriedky až do výšky limitu

Na zabezpečenie úveru je možné použiť pohľadávky, ale aj nehnuteľností, termínovaným vkladom, bankovou zárukou, zásobami alebo ich kombináciou. Úroková miera býva spravidla nižšia ako u kontokorentného úveru, vďaka účelnosti úveru.

Využitie revolvingového úveru v praxi: Revolvingový úver je určený podnikom ku krátkodobému financovaniu obežných aktív, predovšetkým pohľadávok, okrajovo tovaru či zásob.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia