ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Rentabilita vlastného kapitálu z cash flow
Rentabilita vlastného kapitálu z cash flow, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje koľko cash flow pripadá na jednu korunu investovaného kapitálu.

Rentabilita vlastného kapitálu z cash flow, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje, koľko cash flow pripadá na jednu korunu investovaného kapitálu. Je odvodený z ukazovateľa rentabilita vlastného kapitálu (ROE - Return on Equity), v ktorom je zisk nahradený cash flow. Na ukazovateľ rentability vlastného kapitálu z cash flow nepôsobí odpisy ani tvorba dlhodobých rezerv.

Výpočet:

Rentabilita vlastného kapitálu z CF = CF z prevádzkovej činnosti / Vlastný kapitál

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow

Využitie ukazovatele rentability vlastného kapitálu z CF v praxi: V podniku ho využíva napríklad CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov. Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia