ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Rentabilita tržieb (ROS - Return on Sales)
Rentabilita tržieb (Return on Sales), zvyčajne sa používa skratka ROS, je pojem, ktorý označuje koľko korún čistého zisku pripadá na jednu korunu tržieb.

Rentabilita tržieb (Return on Sales), zvyčajne sa používa skratka, je pojem, ktorý označuje koľko korún čistého zisku pripadá na jednu korunu tržieb. Ukazovateľ pracuje s dvoma variantmi konštrukcie ukazovatele, v čitateli uvádzame buď EBIT alebo EAT. Variant s EBIT v čitateli je vhodná pre porovnanie podnikov s premenlivými podmienkami. Pri využití zisku po zdanení v čitateli hovoríme o tzv ziskovej marži (Profit Margin).

Výpočet v dvoch variantoch:

ROS = EBIT / (Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb + Tržby z predaja tovaru)

ROS = EAT / (Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb + Tržby z predaja tovaru)

Na čo je ukazovateľ ROE v praxi?

Podobne ako ostatné ukazovatele rentability nám pomáha určiť zisk. Treba ho vždy správne posudzovať ho v kontexte s obratom firmy a veľmi sa líši u podnikov v rôznych odvetviach. Pohybuje sa zhruba od 2% do 50%, mal by byť nad 10%.

Pre jeho výklad je tiež dôležité poznať dlhodobý trend v jednotlivých rokoch, porovnanie s ostatnými firmami v danom odvetví a v ďalších súvislostiach. Nízka alebo vysoká hodnota ukazovateľa totiž nemusí znamenať že je niečo dobre alebo zle. Pre ilustráciu môže byť nízka hodnota spôsobená rýchlym obratom zásob za súčasne vysokého objemu tržieb - to je typické napríklad pre obchody, a firmy zaoberajúce sa obchodom. Na druhú stranu vysokú hodnotu ROS môže spôsobiť pomalý obrat zásob a zároveň nízky objem tržieb - to môže nastať napríklad u výrobných firiem.

V podniku zaujíma tento ukazovateľ najmä obchodného riaditeľa ale využíva ho aj finančný riaditeľ pri analýze pomerových ukazovateľov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia