ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Rentabilita nákladov (ROC - Return on Costs)
Rentabilita nákladov (Return on Costs), zvyčajne sa používa skratka ROC, je pojem, ktorý označuje pomer celkových nákladov k tržbám podniku. Jedná sa o doplnkový ukazatek k rentabilite tržieb (ROS).

Rentabilita nákladov (Return on Costs), zvyčajne sa používa skratka, je pojem, ktorý označuje pomer celkových nákladov k tržbám podniku . Jedná sa o doplnkový ukazovateľ k rentabilite tržieb (ROS).

výpočet:

ROC = 1 - EBIT / Tržby = 1 - ROS

Čím je hodnota ukazovateľa nižšia, tým lepšie má podnik hospodársky výsledok, pretože 1 korunu tržieb dokázal vytvoriť s nižšími nákladmi.

Využitie ukazovateľa rentabilita nákladov v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia