ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE - Return on Capital Employed)
Rentabilita investovaného kapitálu čiže výnosnosť dlhodobého investovaného kapitálu meria, koľko prevádzkového hospodárskeho výsledku pred zdanením podnik dosiahol z jednej koruny, ktorú investovali akcionári a veritelia.

Rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed), zvyčajne sa používa skratka, je pojem, ktorý označuje výnosnosť dlhodobého investovaného kapitálu a meria, koľko prevádzkového hospodárskeho výsledku pred zdanením podnik dosiahol z jednej koruny, ktorú investovali akcionári a veritelia.

výpočet:

ROCE = EBIT / (Vlastný kapitál + Rezervy + Dlhodobé záväzky + Bankové úvery dlhodobé)

Využitie pojmu Rentabilita investovaného kapitálu v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov .

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.12.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia