ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROIC - Return on Invested Capital)
Rentabilita celkového investovaného kapitálu (Return on invested Capital), zvyčajne sa používa skratka ROIC, je pojem, ktorý označuje výnosnosť investovaného kapitálu.

Rentabilita celkového investovaného kapitálu (Return on invested Capital), zvyčajne sa používa skratka, je pojem, ktorý označuje výnosnosť investovaného kapitálu. Používa sa pre spätné hodnotenie rentability.

výpočet:

ROIC = EAT / (Celkové aktíva - Krátkodobý finančný majetok - Krátkodobé neúročené záväzky)

Ukazovateľ je menej používanou obdobou rentability investícií (ROI).

Využitie ukazovatele Rentabilita celkového investovaného kapitálu v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia