ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Rentabilita brutto investovaného kapitálu (ROGIC - Return on Gross Invested Capital)
Rentabilita brutto investovaného kapitálu (Return on Gross invested Capital), zvyčajne sa používa skratka ROGIC, je pojem, ktorý označuje výnosnosť investovaného kapitálu.

Rentabilita brutto investovaného kapitálu (Return on Gross invested Capital), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje výnosnosť investovaného kapitálu. Ukazovateľ nie je ovplyvnený kapitálovou štruktúrou podniku, je neutrálny k zvolenému spôsobu financovania.

výpočet:

ROGIC = (EAT + Úroky × (1-t)) / (Aktíva - Krátkodobý finančný majetok (Short-Term Financial Assets) - Krátkodobá pasíva)

Ukazovateľ je menej používanou obdobou rentability investícií (ROI).

Využitie ukazovateľa rentabilita brutto investovaného kapitálu v praxi: V podniku ho využíva napr. CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia