ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Rentabilita aktív (ROA - Return on Assets)
Rentabilita aktív čiže produkčná sila dáva do pomeru zisk s celkovými aktívami investovanými do podnikania bez ohľadu na spôsob financovania. Dôležité je teda to, či podnik dokáže efektívne využiť svoju majetkovú báze.

Rentabilita aktív (Return on Assets), zvyčajne sa používa skratka, je pojem, ktorý označuje produkčnú silu a dáva do pomeru zisk s celkovými aktívami investovanými do podnikaní bez ohľadu na spôsob financovania. Dôležité je teda to, či podnik dokáže efektívne využiť svoju majetkovú báze.

Výpočet v niekoľkých variantoch:

ROA = EBIT / Aktíva

ROA = EAT / Aktíva

ROA = EBIT ∙ (1-t) / Aktíva

ROA = EAT + Úroky ∙ (1 - t) / Aktíva

kde: tsadzba dane z príjmov.

Najkomplexnejším ukazovateľom je tvar s EBIT (výsledok hospodárenia pred úrokmi a zdanením) v čitateli a je vhodný najmä ak sa mení sadzba dane zo zisku v čase, štruktúra financovania či porovnávame podniky s rôznou štruktúrou financovania. Možnosť s EBIT ∙ (1-t) v čitateli je vhodná pri porovnaní podnikov s rôznym podielom cudzích zdrojov vo finančnej štruktúre.

Využitie pojmu Rentabilita aktív v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 02.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia