ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Reinžiniering procesov (Reengineering)
Reengineering je pojem pre radikálnu formu zmeny procesov v organizácii.

Reengineering je pojem používaný pre radikálnu zmenu procesov v organizácii. Niekedy sa používa pojem BPR (Business Process Reengineering). Autormi a otcovi tohto pojmu sú americkí konzultanti Mike Hammer a James Champy, ktorí vydali v roku 1993 najslávnejšie dielo o reengineeringu, ktorý definujú ako “Radikální rekonštrukciu (redesign) podnikových procesov tak, aby mohlo byť dosiahnuté dramatického zdokonalenia v kľúčových indikátoroch výkonnosti, ako sú kvalita, služby a rychlost”. Reengineering stavia potrebu zmeny na tzv troch C:

  • Zákazníci (Customers)
  • Konkurencia (Competition)
  • Zmena (Change)

Využitie reengineeringu v praxi: K rengineeringu pristupujú organizácie ak cíti, že procesy potrebujú radikálnu zmenu. Tá môže byť spôsobená napríklad zásadnou zmenou technológií, ktoré umožnia procesy úplne zmeniť. Organizácia sa podľa tohto prístupu musí sústrediť na kľúčové procesy s vysokou pridanou hodnotou a “osekať” nepodstatné vedľajšie procesy s minimálnou pridanou hodnotou. Kľúčové procesy sú reorganizované tak, aby plynuli hladko a aby bola eliminovaná ich úzke hrdlá.

Radikálna zmena procesov bola postavená výrazne na nových informačných a komunikačných technológiách, ktoré v tej dobe v masívnom meradle prichádzali do užívania v organizáciách. Nevýhodou prvej generácie reengineeringu bol menší dôraz na ľudské zdroje, ktorý bol okrem iného viac akcentovaný v tzv druhej generácii reengineeringu, ktorej predstaviteľom je napr metodika PPP.

Reengineering nadväzuje väčšinou na vykonanú analýzu procesov.

Procesný prístup sa na rozdiel od vytvárania typicky vertikálne orientovaných formálnych organizačných štruktúr sa sústredí na horizontálne naprieč organizáciou idúce procesy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia