ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Regulácia finančných trhov
Regulácia je súbor pravidiel a noriem, ktoré upravujú fungovanie finančných inštitúcií, ktorých hlavným cieľom je zvýšenie finančnej stability a ochrana klientov.

Finančný trh je v celosvetovom meradle jedným z najdôležitejších segmentov ekonomiky. Predstavuje vlastne akýsi “krvný obeh”, ktorým prúdia peniaze medzi jednotlivými ekonomickými subjektami. Globálna hospodárska a finančná kríza, ktorá prepukla v septembri 2008, zvýšila úsilie venované regulácii finančných služieb.

Regulácia je súbor pravidiel a noriem, ktoré upravujú fungovanie finančných inštitúcií, ktorých hlavným cieľom je zvýšenie finančnej stability a ochrana klientov. Regulácia môže mať rôzne podoby, od informačných požiadaviek k prísnym opatreniam ako napríklad kapitálové požiadavky. Na druhej strane dohľad je procesom navrhnutým na sledovanie situácie na finančné inštitúcie, aby sa zabezpečilo, že budú pravidlá a normy správne používané. V praxi sú regulácia a dohľad vzájomne prepojené a preto je potrebné ich posudzovať spoločne.

Regulácia a dohľad prebieha väčšinou na dvoch úrovniach - národná (zaisťujú národné organizácie, v mnohých prípadoch centrálne národné banky) a medzinárodnú. Medzinárodná organizácia vydávajúci príslušné štandardy majú iba poradnú funkciu. V rámci Európskej únie sú prijaté vlastné regulačné princípy, ktoré musia byť zapracované do legislatív jednotlivých členských štátov EÚ. Tieto odporúčania však vo väčšine prípadov vychádza z odporúčaných štandardov svetových regulačných orgánov.

Medzinárodná regulácia finančných služieb sa týka hlavne troch oblastí finančného trhu:

  • Bankovníctvo - medzinárodné poradné inštitúcie Bazilejský výbor pre bankový dohľad, vydal regulačný štandard Basel III
  • Poisťovníctvo - medzinárodná poradná organizácia IAIS (International Association of Insurance Supervisors) a IADI (International Association of Deposit Insurers)
  • Cenných papierov - medzinárodná poradná organizácia IOSCO (International Organization of Securities Commissions)

Okrem IOSCO majú tieto organizácie sídlo v Bazileji (Švajčiarsko) v sídle Banky pre medzinárodné platby (BIS - Bank for international Settlements).

Pod záštitou Bazilejského výboru pre bankový dohľad, IAIS a IOSCO vzniklo Spoločné fórum, ktoré sa zaoberá spoločnými otázkami týkajúce sa bankovníctva, poisťovníctva a oblasti cenných papierov, vrátane regulácie finančných konglomerátov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace inštitúcie:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia