ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Reakcie v prítomnosti iných osôb
Reakcia v prítomnosti iných osôb sú pojmom sociálnej psychológie. Ide o možné základnú reakcie jedincov a reakcie jedincov v prítomnosti iných osôb.

Reakcia v prítomnosti iných osôb sú pojmom sociálnej psychológie. Henk Wilke a Arjaan Wit definujú možné základná reakcia jedincov a reakcie jedincov v prítomnosti iných osôb nasledovne:

  • Prevládajúce reakcie (Dominant responses) - reakcie z repertoáru reakcií danej osoby, najmä dobre naučené či inštinktívna reakcia
  • Nedominantní reakcie (Non-dominánt responses) - nové, zložité či nevyskúšané reakcie, ktoré jedinec predtým nepoužil, alebo len výnimočne
  • Sociálna facilitácia (Social Facilitation) - vyšší výskyt prevládajúcich reakcií vplyvom prítomnosti ostatných
  • Sociálna inhibícia (Social inhibition) - nižší výskyt nedominantných reakcií vplyvom prítomnosti ostatných
  • Obava z hodnotenia (Evaluation apprehension) - stresujúce situácie človeka, ktorého správanie pozorujú ostatné; to môže vyvolať úzkosť a viesť k zhoršeniu výkonu, alebo k zlepšeniu výkonu, podľa toho nakoľko ho jedinec pozná a nakoľko ho precvičoval
  • Konflikt pozornosti (Attention conflict) - rozpor medzi venovaním pozornosti samotnému úlohy a venovaním pozornosti ostatným prítomným osobám

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia