ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Metodikou sa rozumie formalizovaný opis pracovnej postupu. Rámec (Framework) je oveľa širšie ako metodika, na rozdiel od nej definuje jednotný koncepčný a významový priestor a slúži ako kostra alebo vodítko k budovaniu niečoho (napríklad metodiky, aplikácie, systému ...).

Metodikou sa nazýva opis postupu nejakej pracovnej činnosti - odporúčaný pracovný postup, ktorý môže byť viac či menej formalizovaný. Niektoré metodiky majú mená a úplne pevnú štruktúru, iné sú veľmi voľné. Metodika môže byť aj ucelená a prepracovaná sada čiastkových postupov alebo návodov. Môže sa vzťahovať k akejkoľvek metóde konania alebo analytické technike - opisuje ich použitie alebo využitie. Zvyčajne preto predstavuje know-how využitia danej metódy a môže pomáhať pri riadení alebo pri analýze.

Rámec (Framework) je oveľa širšie ako metodika, na rozdiel od nej definuje jednotný koncepčný a významový priestor a slúži ako kostra alebo vodítko k budovaniu niečoho (napríklad metodiky, aplikácie, systému …). Rámce zjednocujú terminológiu (terminológiu) a obsahujú referenčné modely. Existujú rámca ako pre analýzu, tak pre riadenie.

Hranica medzi nimi nie je vždy zreteľná, pevná a nemožno ju jednoznačne popísať. Metodiky aj rámce môžu byť všeobecné alebo úzko zamerané na jednu oblasť (špecifické).

Rámce v oblasti riadenia kvality:

Rámce v oblasti IT (procesy, riadenie):

Rámce a metodiky v oblasti projektového riadenia:

Rámce v oblasti riadenia rizík:

Rámce v oblasti riadenie alebo analýzy organizácie:

Rámce v oblasti Enterprise Architecture:

 • CIMOSA
 • C4ISR Architecture Framework
 • TOGAF
 • DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) (US Department of Defense)
 • MoDAF (Ministry of Defence Architecture Framework) (UK Government)
 • E2AF (Extended Enterprise Architecture)
 • FEA (Federal Enterprise Architecture)
 • GERA (Generalised Enterprise Reference Architecture and Methodology)
 • 8 Omega Framework
 • PEAF (Pragmatic EA)
 • TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management)
 • TEAF (Treasury Enterprise Architecture Framework)
 • Zachman Framework
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá