ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je QS 9000
QS 9000 je odborová norma amerického automobilového priemyslu, ktorá bola spracovaná v roku 1994 spoločným úsilím automobiliek General Motors, Chrysler a Ford (Veľká trojka) a vydaná pod hlavičkou AIAG (Automotive Industry Action Group), ktorá normu spracováva, distribuuje, vydáva ďalšie manuály kvality a zabezpečuje certifikačné školenia.

QS 9000 je odborová norma amerického automobilového priemyslu, ktorá bola spracovaná v roku 1994 spoločným úsilím automobiliek General Motors, Chrysler a Ford (Veľká trojka) a vydaná pod hlavičkou AIAG (Automotive Industry Action Group), ktorá normu spracováva, distribuuje, vydáva ďalšie manuály kvality a zabezpečuje certifikačné školenia. Norma QS 9000 obsahuje úplné znenie normy ISO 9001 Systém manažmentu kvality, ktoré dopĺňa o ďalšie požiadavky automobilového priemyslu, najmä požiadavky na zavádzanie nových výrobkov, schvaľovanie výrobkov zákazníkom, požiadavky na spôsobilosť procesov a požiadavky na neustále zlepšovanie. Požiadavkám tejto normy musí vyhovieť v rôznom stupni každý dodávateľ do automobilového priemyslu. Norma QS 9000 je rozdelená do troch sekcií:

  • ISO 9001 Systém manažmentu kvality vrátane požiadaviek automobilového priemyslu
  • Ďalšie požiadavky - systémové požiadavky definované “Veľkou trojkou” pre ich vlastnú potrebu
  • Zákaznícky špecifické požiadavky, ktoré sú unikátne pre každého individuálneho výrobcu automobilov

Praktické využitie normy QS 9000: Norma QS 9000 slúži ako referenčný model pre nastavenie základných riadiacich procesov v automobilovom priemysle. Zavedenie normy pomáha neustále zlepšovať kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníka. Norma QS 9000, podobne ako ostatné technické normy definuje nepodkročitelný štandard, vyžaduje následnú certifikáciu zavedeného systému riadenia (zavedených procesov) v organizáciách automobilového priemyslu. Výsledkom je certifikát. Normu QS 9000 musí následne tiež spĺňať celý dodávateľský reťazec.

Kľúčové požiadavky normy QS 9000 využívajú ďalšie metódy v oblasti kvality, najmä:

Norma QS 9000 je norma iba pre automobilový priemysel a uplatňuje sa predovšetkým v americkom automobilovom priemysle, zatiaľ čo európsky automobilový priemysel používa normu VDA 6.1.

Norma QS 9000 bola významne revidovaná v roku 1998, ale jej hlavnou nevýhodou je, že bola postavená na základoch normy ISO 9001 Systém manažmentu kvality: 1994, preto väčšina automobiliek a dodávateľov v automobilovom priemysle prechádza na novšie normu ISO/TS 16949.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia