ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Psychológia (Psychology)
Psychológia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským myslením, prežívaním a správaním. Patrí medzi sociálne a humanitné vedy, v poslednej dobe sa v nej veľa presadzuje aj prírodovedný aspekt.

“Psychológia nemá žiadny ústredný problém; skôr, než by sme povyšovali vnímania alebo učenia alebo riešenie problémov na model pre celú psychológiu, musíme uznať, že psychológia je tak široká ako ľudská myseľ a rovnako tak rôznorodá.”

William Kessen & Emily C. Cahanová

Psychológia (Psychology) je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá ľudskou psychikou (psyche) - predovšetkým ľudským myslením (presnejšie kogníciou), prežívaním a správaním. Patrí medzi sociálne a humanitné vedy, v poslednej dobe sa v nej veľa presadzuje aj prírodovedný aspekt (najmä v neuropsychológii).

Saul Kassin ju definuje ako: “vedecké štúdium správania a mysle.”

Rita L. Atkinson ako: “vedecké štúdium správania a duševných procesů.”

Psychológia teda skúma ľudské správanie, jeho vznik, dôvody, determinanty (napríklad motívy a postoje). Ďalej skúma ľudskú kogníciu - napríklad myslenie, pamäť alebo rozhodovaní a riešení problémov, nech už sú úspešné, alebo zlyhávajúce. Ďalej skúma ľudské prežívanie - emócie, nálady, pocity a pod.

Základný cieľ psychológie je popsat, vysvětlit a pokiaľ možno dokázat předvídat ľudské myslenie, prežívanie, konanie a správanie. V prostredí organizácie sa tento cieľ ďalej rozširuje na schopnosť popísané javy ovlivňovat spôsobom žiaducim pre organizáciu a pre dosahovanie jej cieľov - teda žiaducim spôsobom formovať ľudské myslenie a prežívanie tak, aby vyústilo v pre organizáciu žiaduce správanie a konanie.

Psychológia sa delí na teoretickej a aplikovanej odbory. Medzi teoretické odbory, ktoré majú význam pre management, patrí obecná psychologie a psychologie osobnosti.

Téma ľudia v organizáciách je doménou aplikovaného odboru psychologie práce a organizace. Jedným z jej kľúčových tém je motivácie a motivovania zamestnancov. Všeobecne sa psychológie práce a organizácie zaoberá vzťahom ľudskej psychiky, práce a pracovných podmienok a ich vplyvu na pracovný výkon. Súčasťou psychológie práce je tiež hodnotenie pracovných predpokladov - osobnosti, schopností, zručností, inteligencie, skúseností a pod.

Za dátum vzniku psychológie býva zvyčajne považovaný rok 1879, kedy nemecký profesor Wilhelm Wundt založil v Lipsku prvý psychologickú laboratórium.

Psychológia je zaujímavá tým, že rieši celý rad tém a zahŕňa celý rad škôl a prístupov, ktoré sa v jej vývoji objavovali nielen sekvenčne za sebou, ale aj súbežne vedľa seba. Vďaka tomu je často radená medzi multiparadigmatické odbory.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia