ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


- Ako fungujú vaše emócie?
Emócie ovplyvňujú náš život, dokonca by sme mohli povedať, že ho riadi a to veľmi podstatne ...

Psychology of emotionsEmócie ovplyvňujú náš život, dokonca by sme mohli povedať, že ho riadi a to veľmi podstatne. Aj preto nás musí zaujímať v otázkach, ktoré sa týkajú riadenia ľudí, ich motivácie a vedenie. Bez zážitku (emócií) sa v podstate nezaobíde žiadny náš čin, pokiaľ teda netrpíme nejakú psychickú ujmu alebo poruchou osobnosti. Ak sme teda tzv. Normálny (čo je to ale v oblasti psychológie osobnosti vlastne normalita?) Nemožno si predstaviť, že by nimi nebola zafarbená jediná naša myšlienka, ktorá nás napadne, alebo ktorú vyslovíme. Bez emócií to jednoducho nejde.

A tak v nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko inšpirácií, ako o emóciách premýšľať, niekoľko praktických rád, ako s nimi zaobchádzať a jeden krátky test, ktorý Vám pomôže odhaliť, ako ste dobrí v ich rozpoznávania.

Čo možno povedať o emóciách a na čo sú?

  • Sú dočasné - alebo ak majú začiatok - vrchol - odznení (koniec)
  • Sú valenčné - vzťahové - alebo ak vypovedajú o vzťahu k nositeľovi, druhým ľuďom či k téme
  • Sú kvalitatívne - alebo ak nie sú neutrálne
  • Sú pasívne - alebo ak nemôžeme si do istej miery vybrať, ako sa cítime. Tento pohľad na emócie však s poslednými výskumami mozgu berie veľa za svoje. Emócie sa môžeme naučiť ovládať, vyvolávať je, zvyšovať ich intenzitu …

Na čo sú - prečo je dobré sa ich naučiť rozpoznávať pri sebe aj u druhých:

  • Regulujú sociálne správanie (niekedy) a uľahčujú komunikáciu (niekedy)
  • Pripravujú na akciu
  • Naznačujú budúce správanie (väčšina ľudí nemá poker face)

Patríte skôr medzi tých, ktorí chcú rokovať tvárou v tvár, alebo naopak Vám vyhovuje rokovania po telefóne, emailu …? Prečo asi …?

Ľudia, ktorí radšej volia rokovania bez stretnutie tvárou v tvár, bývajú hodnotení ako menej priebojní, menej sebavedomie. Vyhnúť s osobnému kontaktu naozaj znamená často vyhnutie sa riziku, že na mňa bude príliš vidieť, čo som, ako som, čo prežívam a pod. Mimochodom, veľa ľudí vie napísať veľmi ostrý email, ale v reále v rokovaní s druhými už im byť ostrie a asertívny toľko nejde.

Budú ľudia, ktorí držia ceruzku medzi zuby, alebo medzi pery hodnotiť obrázky karikatúr rovnako? Čo myslíte?

Než odpoviete, najskôr si sami vyskúšajte dať ceruzku medzi zubami a potom medzi pery.

Rôzne držanie ceruzky v ústach stimuluje rôzne svaly a tie potom stimulujú rôzne mozgové centrá. V pokuse, ľudia, ktorí mali ceruzku medzi zubami, prehliadané karikatúry hodnotili ako vtipnejšie, ako tí, ktorí ju mali medzi pery. Čo z toho vyplýva? Fyziologické reakcie (správanie) ovplyvňuje emocionálne reakcie a tie potom v dôsledku kognitívne (rozumové).

Emócie rovnako ako pudy sú motorom (e - motore) našich činov. Preto tak úzko súvisí s motiváciou a správaním. Teda v dôsledku is rozhodovaním. Predstava, že sa rozhodujeme tzv. racionálne je dávno mŕtva a najlepšie to vedia všetci marketingoví špecialisti kreatívci reklám, dizajnéri. Bohužiaľ stále najmenej manažéri a ľudia, ktorí sú zodpovední za zamestnancov a za dosahovanie výsledkov. V mnohých pokusoch sa lekári presvedčili, že ak napr. Pri operáciách mozgu zasiahnu do emočných centier, výrazne sa obmedzí u operovaných ľudí schopnosť sa rozhodovať bez toho, aby utrpela ich inteligencie.

Motivácia a emócie spolu súvisia priamo fatálne, veď majú v latinčine aj rovnaký slovný základ. O nemotivovaný človeku hovoríme ako o vyhoretom, vyprahnutom, pasívnym … Všetky tie slová odkazujú na neprítomnosť pozitívnych emócií.

Ako viete motivovať svojich kolegov, podriadených?

Je málo ostro položená otázka. Dokonca môžeme povedať, že je to zle položená otázka.

Ako viem aktívne pracovať s emóciami svojimi i druhých? Aké emócie vyvolávam a prečo so mnou ľudia radi spolupracujú - vyhýbajú sa mi …?

Ako pozeráte na tieto otázky vy? Zapojte sa do diskusie alebo skúste, ako viete rozpoznať emócie v našom teste.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá