ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Propagovanie
Propagácia znamená šírenie informácií o niečom s cieľom uvedenia propagovaného fenoménu v všeobecnú známosť.

Propagácia znamená šírenie informácií o niečom s cieľom uvedenia predmetu propagácie (výrobok, služba, akcia, skutočnosť atď) na známosť. Propagácia je súčasťou marketingových aktivít podniku alebo inej organizácie. V zásade existujú dva základné typy propagácie a to:

  • Propagácia nepriama, ktorá smeruje plošne (nie na konkrétneho zákazníka) na cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov. Medzi nepriamu propagáciu sa počítajú rôzne propagačné akcie (napr. prezentácie, semináre, výstavy), letáky, katalógy, prospekty, webové stránky, inzercia,
  • Propagácia priama, ktorá smeruje priamo na konkrétneho zákazníka, zvyčajne nadväzuje na nepriamu propagáciu. Medzi priamu propagáciu patrí oslovenie konkrétneho zákazníka listom, letákom, telefónnym hovorom, e-mailom atď.

Využitie propagácie v praxi: Propagácia je jednou z kľúčových činností marketingu. Podľa potrieb organizácie a charakteru cieľovej skupiny je potrebné vhodne zvoliť formu propagácie. Zodpovednou osobou vo väčších organizáciách je špecialista marketingu, produktový manažér alebo manažér marketingu. V menšej organizácii je to priamo v kompetencii manažéra predaja. Po zvolení vhodnej formy propagácie potom organizácia väčšinou najímajú špecializované firmy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia