ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je a čo robí Projektový manažér
Projektový manažér (Project manager), niekedy tiež manažér projektu. Osoba určená organizácií a zodpovedná za dosiahnutie stanovených cieľov projektu. Projektový manažér je zodpovedný za projekt vo všetkých jeho fázach - definuje projektový tím, spracuje plán projektu, potom projekt riadi, monitoruje av závere vyhodnotí dosiahnuté ciele a celkový výsledok projektu.

Projektový manažér (Project manager), niekedy tiež manažér projektu alebo vedúci projektu je osoba určená organizácií a zodpovedná za dosiahnutie stanovených cieľov projektu. Projektový manažér je zodpovedný za projekt vo všetkých jeho fázach - definuje projektový tím, spracuje plán projektu, potom projekt riadi, monitoruje av závere vyhodnotí dosiahnuté ciele a celkový výsledok projektu. Jedná sa o manažérsku pozíciu, ktorá má právomoci a zodpovednosti vztiahnuté k projektu, teda obvykle časovo ohraničené, z hľadiska maticovej organizačnej štruktúry horizontálne orientované . V organizácii s maticovú organizačnou štruktúrou môže byť často projektový manažér nadriadený líniovým manažérom, ktorí sú v jeho projektovom tíme.

Pozícia projektového manažéra a jeho zodpovednosti sú definované takmer zhodne prakticky vo všetkých štandardoch projektového riadenia (najmä PMBOK, PRINCE2, ISO 10006). Kompetencie manažéra projektu sú stanovené v ICB (IPMA Competence Baseline), čo je de-facto štandard kompetencií projektového riadenia, ktorý rozlišuje a podrobne popisuje tri základné okruhy kompetencií v rámci takzvaného oka kompetencií (ICB competence eye) a to na kompetencie technické, behaviorálne a kontextové. Tento spôsob stanovenia manažérskych zručností je podobný prístupu, ktorý už v roku 1974 publikoval Robert L. Katz - viď manažérske zručnosti.

Propagovaní profesie projektového manažéra na medzinárodnej úrovni a vytváranie štandardov pr túto oblasť sa zaoberá nadnárodné združenie IPMA (International Project Management Association).

Pre projektových manažérov existuje viacero certifikačných systémov. Najznámejšie a svetovo najrozšírenejší certifikácia projektových manažérov sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

  • Manažér programov a komplexných projektov

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá