ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Projektová riziká
Projektová riziká zahŕňajú všetky druhy rizík, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ohroziť projekt. Kľúčové projektová riziká sú tie, ktoré ohrozujú cieľ, čas a náklady projektu.

Projektové riziká v zahŕňajú všetky druhy rizík, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ohroziť projekt. Kľúčové projektová riziká sú tie, ktoré ohrozujú cieľ, čas a náklady projektu. (Pozri magický trojuholník projektového riadenia). Projektové riziká najčastejšie nastávajú kvôli zmenám v projekte, kvôli zlej komunikácii na projekte (komunikačné riziká projektu) av dôsledku zmien vonkajších okolností a podmienok (vonkajšie riziká a obmedzenia projektu). Aj predmet projektu projektová riziká významne ovplyvňuje - napríklad technologické projekty majú značné technologické riziká, projekty s dopadom na životné prostredie zase environmentálne projektová riziká (pozri zoznam rôznych druhov rizík).

Projektové riziká v praxi: Riadenie projektových rizík je sústavná činnosť, ktorej cieľom je obmedziť pravdepodobnosť výskytu alebo znížiť dopad akýchkoľvek rizík v priebehu projektu. Riadenie projektových rizík sa odohráva v štyroch previazaných fázach a to:

  • Identifikácia projektových rizík (vo fázi prípravy projektu - ako súčasť plánu projektu)
  • Zhodnotenie projektových rizík
  • Zvládnutie projektových rizík (respektíve ich zmiernenie)
  • Monitoring potenciálnych projektových rizík

V praxi je kľúčová predovšetkým prevencia rizík vo fáze plánovania (Plán rizík projektu) a schopnosť manažéra projektu včas identifikovať riziká a svojím pôsobením tak predísť prípadným problémom. Dôležitá je tiež schopnosť uriadiť zmeny v priebehu projektu, ktoré sú najčastejším zdrojom projektových rizík.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia