ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Projekt
Projekt je časovo ohraničená a ucelená sada činností a procesov, ktorej cieľom je zavedenie, vytvorenie alebo zmena niečoho konkrétneho. Projekt je potrebné určitým spôsobom riadiť.

Projekt je časovo ohraničená a ucelená sada činností a procesov, ktorej cieľom je zavedenie, vytvorenie alebo zmena niečoho konkrétneho. Projekt je potrebné určitým spôsobom riadiť a je charakterizovaný typickými znakmi:

  • Cieľ - projekt musí mať jasný cieľ, výsledok či úžitok, teda niečo, čo má realizovať, vytvoriť či zmeniť
  • Čas - projekt je v čase obmedzený sled činností, zvyčajne v poriadku mesiacov
  • Jedinečnosť - jedná sa o neopakovateľný, unikátny sled činností, ktorý vyžaduje špecifický spôsob riadenia - projektové riadenie (Project-Based Management)

Pre úplnosť sú uvedené definície projektu z noriem a štandardov, ktoré sa riadenia projektov týkajú:

  • Definícia z normy ISO 10006: “Projekt je jedinečný proces pozostávajúci z rady koordinovaných a riadených činností s dátami začatia a ukončenia, vykonávaný na dosiahnutie cieľa, ktorý vyhovuje špecifickým požiadavkám, vrátane obmedzení daných časom, nákladmi a zdrojmi.”
  • Definícia zo štandardu PMBOK: “Projekt je dočasné úsilie s cieľom vytvoriť unikátny produkt alebo službu.”

Hoci je každý projekt unikátny, z hľadiska riadenia projektov majú všetky projekty spoločné určité znaky. Predovšetkým sa jedná o zhodné projektovej fázy, ktoré sú podobným spôsobom definované vo všetkých štandardoch a normách v projektovom riadení. Hoci sa v detailoch môžu vzájomne líšiť, zhodujú sa na rozdelenie 4 základných fáz každého projektu a to:

  • Otvorenie/iniciácie
  • Plánovanie/definícia
  • Realizácia/implementácia
  • Uzavretie/odovzdanie

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 09.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia