ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Program (v projektovom riadení)
Program sa v manažmente používa pre označenie súboru súvisiacich projektov a organizačných zmien, ktoré boli, sú alebo budú spustené za účelom dosiahnutia strategických cieľov a získanie prínosov, ktoré organizácia chce dosiahnuť.

Program sa v projektovom manažmente používa pre označenie súboru vzájomne súvisiacich projektov a zmien, ktoré sú riadené spoločne za účelom dosiahnutia špecifických cieľov.

Využitie programov v projektovom riadení v praxi: Typickým príkladom programu je zavedenie novej podnikové aplikácie, napríklad zavedenie systému pre riadenie ľudských zdrojov, čo obnáša viac vzájomne prepojených projektov a aktivít, ktoré musia byť dohromady koordinované a riadené. Riadenie programu má podobnú charakteristiku ako riadenie jednotlivých projektov, vzniká tak hierarchická štruktúra projektov a koordinácie sa neodohráva na úrovni čiastkových krokov projektu, ale spočíva v celkovej koordinácii ucelenej sady projektov.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.06.2013

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia