ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Prognózovanie (Forecasting)
Prognózovanie sa zaoberá predvídaním budúceho vývoja spoločnosti, ekonomiky, odvetvie, životného prostredia a pod Cieľom je získať predstavu o budúcom stave, ktorá je založená na racionálnych spôsoboch predvídania.

“Predpovede sú zradné, zvlášť keď sa týkajú budúcnosti.”

Niels Bohr

Prognózovanie sa zaoberá predvídaním budúceho vývoja organizácie, spoločnosti, ekonomiky, odvetvie, životného prostredia apod. Cieľom je získať predstavu o budúcom stave, ktorá je založená na racionálnych spôsoboch predvídania. Získané predpoveď majú veľký význam pre strategické riadenie, riadenie rizík a plánovania.

Prognózovanie používa celý rad prognostických metód a techník prognózovania, ktoré sa delia do zhruba troch základných skupín:

 • Analýza 5F (Porter)
 • Štatistické metódy a techniky
  • Štatistické metódy prognózovania trendov
  • Časové rady
   • ARIMA modely, SARIMA modely, SAR modely, SMA modely, šarmu modely
   • Box-Jenkins metóda
   • Modely náhodných prechádzok
   • Modely kĺzavých priemerov (MA)
   • Autoregresní modely (AR)
   • Zmiešané procesy (ARMA)
  • Regresná modely, Regresná analýza
  • Štrukturálna analýza
  • Párová a viacnásobná korelácia
  • Špeciálne metódy (napr. obalovej krivky, exponenciálny vyrovnávaní atď)
 • Expertné a kvalitatívne prognostické metódy
  • Delfská metóda (Delphi)
  • Trend Impact Analysis (TIA)
  • Brainstorming
  • Brainwritting
  • Vyhodnocovanie expertných odhadov
  • Extrapolácia
 • Participatívny metódy
 • Metódy založené na scenároch

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá