ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Proforma faktúra
Proforma faktúra je dokument o množstve a cene, ktorý zasiela predajcu kupujúcemu dopredu pred dodaním služieb alebo tovaru.

Proforma faktúra (alebo tiež zálohová faktúra) je dokument o množstve a cene, ktorý zasiela predajca kupujúcemu dopredu pred dodaním služieb alebo tovaru. Časovo predchádza zaslanie faktúry a na rozdiel od nej proforma faktúra nie je účtovným dokladom.

Využitie zálohovej faktúry v praxi: Proforma faktúra sa využíva v praxi rôznymi spôsobmi:

  • Ako cenová ponuka (alebo predbežná kúpna zmluva), proforma faktúra potom deklaruje záväzok predajcu dodať tovar alebo služby za uvedenú cenu.
  • Ako predbežná výzva alebo upomienka na zaplatenie - napríklad ako upomienka k obnove predplatného časopisov, on-line služieb, SaaS. Normálne faktúru vystaví dodávateľ až vo chvíli, keď je tovar alebo služba dodaná.
  • Pre zaplatenie zálohovej platby platené dopredu (z bezpečnostných dôvodov), ktorá umožní dodávateľovi začať s výrobou alebo vyexpedovaní predmetu obchodu.
  • Ako dokument dokladujúce hodnotu (cenu) tovar na účely colného úradu pri exporte / importe tovarov v zahraničnom obchode.

Čo zálohová faktúra obsahuje: Ak odberateľ proforma faktúru zaplatí, je dodávateľ povinný vystaviť normálne faktúru (daňový doklad), pretože proforma faktúra nie je účtovným dokladom. Je doporučované pre istotu na ňu uviesť “Toto nie je daňový doklad”. Ako taká totiž nemôže byť použitá ako daňový doklad. Inými slovami z proforma faktúry neplynú žiadne daňové povinnosti.

Proforma faktúra obsahuje údaje ako normálny faktúra, Obsahuje popis tovaru a služieb (napríklad váhu, transportné podmienky atď.) Ich množstvo a cenu. Nemusí mať rozpísané DPH, nie je súčasťou účtovných záznamov. Jej nezaplatenie teda nespôsobí žiadne dôsledky v účtovníctve.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 08.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá