ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Základné Rozdelenie profesií v organizácii. Jednotlivé profesie sa navzájom líšia predovšetkým predmetom práce (pracovnou náplňou, ktorá je popísaná popisom pracovného miesta) a rozsahom právomocí a zodpovedností danej profesie.

Profesie v organizácii Tu nájdete zoznam profesií s popisom ich náplne práce a kľúčovými požiadavkami. Zoznam sa priebežne rozrastá a spresňuje. Deľba práce v organizáciách vedie k vzniku rôznych profesií (povolania). Jednotlivé profesie sa navzájom líšia predovšetkým predmetom práce (pracovnou náplňou, ktorá je popísaná popisom pracovného miesta) a rozsahom právomocí a zodpovednosťou danej profesie.

Každá organizácia, podľa toho v akom sektoru trhu a konkrétnom odvetví funguje alebo podniká, má iné požiadavky na rozsah profesií, ktoré k svojej činnosti potrebuje. Vplyv na počet profesií má prirodzene tiež veľkosť organizácie - u menších organizácií dochádza ku kumulácii profesií (náplňou práce jednotlivých profesií).

Nasledujúci prehľad obsahuje predovšetkým univerzálne profesie, ktoré sa v priemere vyskytujú vo väčšine stredných a veľkých organizáciách, sú rozdelené podľa jednotlivých oblastí svojej pôsobnosti, a to na ** manažérske ** a na ** odborné profesie **.

Prehľad profesií v organizácii:

odborné profesie

OBLASŤ MANAŽÉRSKE PROFESIE ODBORNÉ PROFESIE
Ekonomika a financie CFO (Chief Financial Officer) Ekonóm
Fakturant
Finančné audítor
Finančný analytik
Finančné účtovný
Hlavný účtovník
Mzdový účtovník
Interný audítor
Daňový špecialista
Controller
Projektový controller
Pokladničné
Rozpočtár
Účtovné
Špecialista treasury
Facility management Facility manažér Správca budov
Správca majetku
Upratovanie
Opravár
Informatika a riadenie ICT IT riaditeľ (CIO) Architekt HW systémov
Databázový špecialista
IT analytik
IT konzultant
Konzultant ECM
Pracovník help desku
Programátor, vývojár
Špecialista ERP
Správca aplikačného SW
Správca operačných systémov a sietí
Software architekt
Technik hardware
Tester
Vedúci vývoja / Team Leader
Webdesigner
Webmaster
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá