ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Hľadať v produktoch

Produkty

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z New
Thumb_default
MySQL je svetovo najpopulárnejší open source databázy. Je to program schopný ukladať obrovské množstvo rôznorodých dát a potom je na dotaz vrátiť späť. Dáta sú ukladané do tabuliek.
Thumb_default
MoV ® (Management of Value) je metodika vlastnená a vydávané Cabinet Office (ex OGC). Je určená pre riadenie toku hodnoty v organizácii, teda spôsobu, ako efektívne dosiahnuť ciele s dostupnými zdrojmi bez toho, aby bola znížená kvalita.
Thumb_default
MSP ® (Managing Successful Programmes) - je štandard vlastnený a vydávaný Cabinet Office (ex OGC). Ide o publikáciu s najlepšou praxou pre riadenie programov.
Thumb_default
M_o_R ® (Management of Risk) - je framework určený pre riadenie rizík v organizácii. Je vlastnený a vydávané Cabinet Office (ex OGC).