ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Hľadať v produktoch

Produkty

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z New
Thumb_default
Select Perspective je objektovo orientovaná metodika vytvorená v rokoch 1994-1995 firmou Select Software Tools, určená pre modelovanie, vývoj a údržbu stredných a veľkých informačných systémov.
Thumb_default
Oracle Database je komerčná relačná databáza vyvíjaná spoločnosťou Oracle. Jedná sa o sadu nástrojov, ktoré umožňujú ukladať dáta a manipulovať s dátami.
Thumb_default
MoV ® (Management of Value) je metodika vlastnená a vydávané Cabinet Office (ex OGC). Je určená pre riadenie toku hodnoty v organizácii, teda spôsobu, ako efektívne dosiahnuť ciele s dostupnými zdrojmi bez toho, aby bola znížená kvalita.
Thumb_default
Adobe Flash Professional je softvér spoločnosti Adobe Systems Incorporated, jedná sa o profesionálny nástroj pre vytváranie a poskytovanie interaktívneho obsahu pre rôzne zariadenia. Využívajú ho predovšetkým interaktívne dizajnéri, grafici, weboví dizajnéri a vývojári.
Thumb_default
Plánovanie, rozpočtovanie, tvorba zostáv, analýzy a modelovanie na vyžiadanie.
List_thumb_europass-logo
Europass je celoeurópsky jednotný súbor dokladov o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach ich držiteľa.
Thumb_default
Výkonné a prispôsobiteľné riešenia Business Intelligence a riadenie PM (Performance Management).
Thumb_default
PostgreSQL je jedna z najpopulárnejších open source databáz (relačných databázových systémov).
Thumb_default
P3O ® (Portfolio, Programme and Project Offices) - je štandard vlastnený a vydávaný Cabinet Office (ex OGC). Ide o sadu princípov, procesov a techník pre uľahčenie riadenie portfólia projektov, programoch a riadenie projektov, ktorá je zladená s ďalšími metodikami vydávanými Cabinet Office - PRINCE2, MSP, and M_o_R.
Thumb_default
Integrovaná technológia Business Intelligence a plánovanie pre pracovné skupiny a stredne veľké spoločnosti.