ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Hľadať v produktoch

Produkty

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z New
Thumb_default
Adobe Illustrator je softvér spoločnosti Adobe Systems Incorporated, jedná sa o profesionálny nástroj pre vytváranie vektorovej grafiky. Využíva sa predovšetkým v reklame a pri tvorbe rezanej grafiky.
Thumb_default
M_o_R ® (Management of Risk) - je framework určený pre riadenie rizík v organizácii. Je vlastnený a vydávané Cabinet Office (ex OGC).
Thumb_default
Adobe Acrobat je produkt spoločnosti Adobe Systems Incorporated pre vytváranie a úpravu PDF súborov a formulárov.
Thumb_default
P3M3 (The Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model) - je štandard vlastnený a vydávaný Cabinet Office (ex OGC). Ide o rámec pre hodnotenie zrelosti a výkonnosti aktív organizácie.
Thumb_default
P3O ® (Portfolio, Programme and Project Offices) - je štandard vlastnený a vydávaný Cabinet Office (ex OGC). Ide o sadu princípov, procesov a techník pre uľahčenie riadenie portfólia projektov, programoch a riadenie projektov, ktorá je zladená s ďalšími metodikami vydávanými Cabinet Office - PRINCE2, MSP, and M_o_R.
Thumb_default
MySQL je svetovo najpopulárnejší open source databázy. Je to program schopný ukladať obrovské množstvo rôznorodých dát a potom je na dotaz vrátiť späť. Dáta sú ukladané do tabuliek.
Thumb_default
Výkonné a prispôsobiteľné riešenia Business Intelligence a riadenie PM (Performance Management).
Thumb_default
Integrovaná technológia Business Intelligence a plánovanie pre pracovné skupiny a stredne veľké spoločnosti.
Thumb_default
Oracle Database je komerčná relačná databáza vyvíjaná spoločnosťou Oracle. Jedná sa o sadu nástrojov, ktoré umožňujú ukladať dáta a manipulovať s dátami.
Thumb_default
MoV ® (Management of Value) je metodika vlastnená a vydávané Cabinet Office (ex OGC). Je určená pre riadenie toku hodnoty v organizácii, teda spôsobu, ako efektívne dosiahnuť ciele s dostupnými zdrojmi bez toho, aby bola znížená kvalita.