ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Proces ziskavania a vyberu pracovnikov
Proces získavania a výberu pracovníkov zabezpečuje získanie najvhodnejšieho kandidáta pre danú pozíciu alebo zamestnania.
  • Celý proces začína identifikáciou potrieb organizácie. Teda koho vlastne potrebujeme, čo by mal nový pracovník robiť? (Pozri analýza pracovného miesta). Potreby organizácie sa v priebehu času vyvíja a mení a tým sa mení aj požiadavky na nových ľudí.
  • Akonáhle máme objasnenie úlohu a pozíciu, mali by sme spísať náplň práce a ďalšie požiadavky - teda stanovíme požiadavky, ktoré od kandidátov očakávame
  • Ak je pracovné miesto nové, treba opísať aj účel a jeho postavenie v organizačnej štruktúre vrátane všetkých nadväznosťou na procesy na spolupracovníkov
  • Následne určíme, či vhodného pracovníka môžeme nájsť vo vnútri firmy alebo akým spôsobom budeme kandidáta hľadať na trhu práce
  • Na základe znalosti trhu práce, vyššie úväzku určíme, či hľadáme zamestnanca alebo externého pracovníka (niektoré profesie možno ľahšie najať ako zamestnať ako zamestnanca)

Akonáhle máme vhodných kandidátov, môže začať ich výber a hodnotenie.

  • Porovnáme tie najdôležitejšie aspekty kandidátov a požiadavky na pracovné miesto a s ďalšími potrebami a kultúrou firmy.
  • Podľa typu požiadaviek na nového človeka zvolíme najvhodnejšie metódy hodnotenia (hodnotenie odbornosti, praxe, psychologického profilu a ďalších vecí)    

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia