ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Súkromný kapitál (Private Equity)
Private Equity je pojem, ktorý označuje súkromný kapitál, ktorý môže podnik použiť pre ako jednu z možností financovania svojich aktivít, pokiaľ nemá dostatok vlastných finančných zdrojov alebo nemôže alebo nechce získať zdroje iným spôsobom na kapitálovom či peňažnom trhu.

Private Equity (tiež rizikový kapitál) je súkromný kapitál, ktorý môže podnik použiť pre ako jednu z možností financovania svojich aktivít, pokiaľ nemá dostatok vlastných finančných zdrojov alebo nemôže či nechce získať zdroje iným spôsobom na kapitálovom či peňažnom trhu. Kapitál Private Equity je na finančnom trhu ponúkaný fondy a investorov, ktorí chcú zhodnotiť v podnikoch s potenciálom rastu. Private Equity kapitál nie je kótovaný na burze cenných papierov, ide zvyčajne o investíciu do verejne obchodované spoločnosti. za ktorú Investor získava podiel na základnom imaní podniku.

Po určitej, vopred stanovenej dobe dochádza k predaju podielu vo firme. To sa nazýva exit a zvyčajne k nemu dochádza medzi 3 a 7 rokmi od investície. Private equity prináša väčšie riziko ale tiež zároveň vyššie výnosy.

Kto investuje private equity?

Formou private equity investujú súkromní investori (tzv. Business angels), venture kapitálové firmy alebo inštitucionálne fondy (investičné spoločnosti, banky, penzijné fondy).

Pojem Private Equity zahŕňa rôzne varianty súkromných investícií:

Ako využiť a kde nájsť súkromný kapitál?

Získanie finančných zdrojov prostredníctvom Private Equity využívajú zvyčajne malé či stredné podniky, ako jeden z nástrojov rozšírenie svojho pracovného kapitálu alebo svojho financovania (zvyčajne rozvoja, rozvojových projektov) pri nedostatku vlastných a úverových zdrojov. Pre podniky sa jedná o jednu z možností financovania zvyčajne inovačných projektov s potenciálom rýchleho rastu. Private Equity kapitál sa zvyčajne do podniku vkladá prostredníctvom fondu a to kombináciou vkladu do základného imania a pôžičky. Investičný horizont Private Equity je medzi 2 a 7 rokmi po ktorý nasleduje predaj podielu (Private Equity Exit) pôvodným vlastníkom alebo emisie na burze cenných papierov (IPO).

Rozhodnutie o využití o rizikového kapitálu (Private Equity) býva nad rámec kompetencií finančného riaditeľa (CFO) a odohráva sa zvyčajne na úrovni vlastníkov podniku. Táto forma investovania patrí medzi viac rizikové, investor teda očakáva veľkú návratnosť vloženého kapitálu (20 - 30%).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.10.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia