ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Princíp Emergence (Principle of Emergence)
Princíp emergence v systémoch hovorí. že fenomény opísateľné na úrovni základných jednotiek systému sa kvalitatívne líši od fenoménov vzniknutých vzájomnou interakciou týchto jednotiek medzi sebou v rámci čiastkových subsystémov, alebo celého systému.

Emergence znamená “povstanie, vynorenie sa, objavenie sa.”

Princíp emergence v systémoch hovorí, že fenomény opísateľné na úrovni základných jednotiek systému sa kvalitatívne líši od fenoménov vzniknutých vzájomnou interakciou týchto jednotiek medzi sebou v rámci čiastkových subsystémov alebo celého systému.

Podstatou uplatnenie princípu emergence v organizácii je chápaní organizácie ako systému zloženého z rôznych častí (jednotiek, subsystémov).

Na úrovni celej organizácie ako zložitého sociálno-ekonomického systému sa objavujú fenomény iné a odlišné kvality než napríklad na úrovni jednotlivých ľudských jedincov, jednotlivých pracovných miest, jednotlivých organizačných útvarov, tímov, procesov a ďalších jednotiek a subsystémov organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia