ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment)

PRINCE2® Foundation
školenie firmy TAYLLOR & COX s.r.o.

Miesto konania:

Praha, Brno, Bratislava

Projekty integrují zdroje, znalosti, technologie a myšlenky s cílem přinášet užitek pro organizaci či dosahovat konkrétní podnikatelské cíle. Dobré řízení projektů napomáhá zajistit, že tyto benefity jsou přinášeny s odpovídající úrovní kvality a v požadovaném časovém a finančním rozmezí. Dobré projektové řízení je rovněž základním prvkem při řízení rizik spojených se změnami a inovacemi.

PRINCE2® je srozumitelná, strukturovaná metodika projektového řízení rozsáhle používaná vládou Velké Británie, Francie, Polska a dalších zemí. Je rovněž široce rozšířená a využívaná v soukromém sektoru, nejen ve Velké Británii ale i po celém světe. Tato metodika může být aplikována na všechny druhy projektů včetně projektů, které jsou podporovány projektovými informačními systémy.

BENEFITY
- výuka v ČJ
- oficiální akreditované materiály v ČJ
- aktuální a platná verze PRINCE2® 2009
- lektor je projektový manager s vynikající praxí
- certifikační zkouška pro PRINCE2® Foundation Certificate
- mezinárodně akreditovaný školící program vyznačující se kombinací přednášek, cvičení, domácího samostudia a ukázkových otázek ke zkoušce

Cieľ školenia:

Přínosy kurzu pro účastníky: Po dokončení kurzu PRINCE2 Foundation budou účastníci schopni...

- identifikovat faktory podmiňující úspěšnou realizaci project
- aplikovat hlavní zásady, témata, procesy a techniky metodiky PRINCE2
- využít klíčové manažerské nástroje metodiky PRINCE2
- používat kompletní terminologii PRINCE2
- aplikovat procesní model PRINCE2® používaný při řízení životního cyklu project
- aplikovat techniku produktově orientovaného plánování PRINCE2
- absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2T® Foundation (součást kurzu)

Metodika:

PRINCE2 Project Management

Obsah školenia:

PRINCE2 Foundation je excelentní metodika ne náhodou nejoblíbenější především díky své jednoduchosti a snadné aplikovatelnosti do praxe. Během kurzu školitel kombinuje výklad teorie s praktickými příklady podobných těm, které se objeví v testech. Kurz je navržený tak, aby co nejlépe účastníky připravil k certifikačním zkouškám. Na konci kurzu účastníci absolvují mezinárodní zkoušku APM Group PRINCE2 Foundation.

Každý absolvent certifikace PRINCE2 Foundation získá mezinárodně uznávaný akreditovaný certifikát. Závěrečná zkouška je vedená plně v češtině s českými školícími materiály, které naučí podnikatele a manažery prakticky a efektivně řídit projekty tak, aby ve firmě přinášely maximální užitek.

Cílem kurzu je seznámení s metodou PRINCE2® a příprava účastníků na zkoušku „PRINCE2® Foundation Exam ”. Zkouška je součástí odpoledního bloku poslední den kurzu. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů oficiální certifikát PRINCE2® Foundation.

Určené pre:

Ideálním adeptem na tento kurz jsou lidé s vysokou odpovědností za řízení velkých a složitých projektů. Lidé pracovně vytížení organizačními a koordinačními aktivitami. Konzultanti - od kterých je vyžadována vysoká míra systematičnosti, odpovědnosti a spolehlivosti. Na své si zde přijdou i manažeři řídící realizační, projektové a vývojové týmy nejenom v oblasti IT.

Harmonogram školenie:

1. Den
- Představení, PRINCE2 & OGC, Co je projekt?
- PRINCE2 Koncepce, Projektová Pyramida, PRINCE2 Výhody, Škálovatelnost Proces:
- Zahájení Projektu (Starting Up ) Téma: Organizace
- Proces: Nastavení Projektu (Initiating a Project ) – vč. Dokumentace o Nastavení Projektu (Project Initiation Documentation ) Téma: Obchodní Případ (Business Case)

2.Den
-Téma: Plány, Plánovací Akktivity, Úrovně Plánování: Projektový Plán, Plán Etapy,
- Týmový Plán, Plán Realizace Výjimky
- Produktově Orientované Plánování (Produktový Rozpad, Popisy Produktu, Vývojový Diagram Produktu)
- Proces: Vedení Projektu (Directing a Project), Řízení přechodu mezi etapami (Managing Stage Boundaries)
- Téma: Kontrolní Mechanismy • Témata: Řízení Rizik a Kvalita

3.Den
- Proces: Kontroling Etapy (Controlling a Stage (CS)), Řízení Dodávky Produktu (Managing Product Delivery)
- Témata: Řízení Konfigurace a Změna
- Proces: Ukončení projektu (Closing a Project)
- Shrnutí, vzorový test.
- Závěrečný certifikační test o Výběr z několika variant o Trvá 1 hodinu o 75 otázek o
- Požaduje se 50% správných odpovědí pro splnění zkoušky

STRUKTURA KURZU
- Definice projektu, jeho základních komponentů, spuštění project
- Identifikace běžných problémů projektu a jak je řeší PRINCE2®
- PRINCE2 ® procesní model
- Přehled 8 procesů, které tvoří základ metodiky PRINCE2®
- PRINCE2® využití procesů v rámci životního cyklu project
- Komponenty
- Přehled 8 komponentů metodiky PRINCE2® a popis jak jednotlivé komponenty podporují Project, Risk a Quality Management
- Techniky
- Popis aktivit Product Based Planning, Quality Review a Change Control, naznačení jejich praktického využití
- Příprava na certifikační test
- Cvičení, přípravné testy

Školitelia:

Kurz je veden akreditovaným trenérem s dlouholetou praxí v projektovém managementu a je koncipován v rámci 3 dní jako pět 4 hodinových bloků intenzivního studijního programu a zakončen zkouškou „PRINCE2® Foundation Exam ”.

Reference (0)

Zaisťuje: TAYLLOR & COX