ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment)
Prince2 (Projects IN Controlled Environment) - je metodika vlastnená / vydávaná Office of Governemt Commerce (OGC). V súčasnosti je najrozšírenejšou PM metodikou v Európe.

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment) - je metodika vlastnená/vydávaná Office of Government Commerce (OGC). V súčasnosti je najrozšírenejšou metodikou riadenie projektov v Európe.

Metodika PRINCE2 sa opiera o sedem princípov, tvorí ju sedem procesov a opisuje sedem tém. V rámci konkrétneho projektu je nutné metodiku PRINCE2 prispôsobiť, čo znamená, že je nutné porozumieť princípom, ktoré sú chrbticou celej metodiky. Jednotlivé procesy môžu byť veľmi zjednodušené a každý z nich má veľa možností použitia podľa špecifík projektu. Princípy však zostávajú a zaručujú, že projekt je projektom v kontrolovanom prostredí. Podpora prispôsobenie metodiky zahrnutá priamo v manuáli je významnou prednosťou PRINCE2 oproti PMBOK. Naopak PRINCE2 nepokrýva napr. oblasti vedenia ľudí, manažérske zručnosti, podrobné pokrytie nástrojov pre riadenie projektov, ktoré sú podrobne popísané už existujúcimi a osvedčenými metódami. Bol tiež vytvorený systém certifikácie pre projektových manažérov podľa PRINCE2.

_Poznámka: PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka Cabinet Office _

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia