ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Priestorová optimalizácia
Priestorová optimalizácia rozmiestnenia stredísk služby znamená usilovanie o čo najúčelnejšie, najhospodárnejšie a najefektívnejšie pokrytie priestoru určitú službou pri dodržaní určitých kvalitatívnych parametrov služby.

Priestorová optimalizácia rozmiestnenie stredísk služby znamená usilovanie o čo najúčelnejšie, najhospodárnejšie a najefektívnejšie pokrytie priestoru určitú službou pri dodržaní určitých kvalitatívnych parametrov služby.

Je jasné, že jednotlivé parametre služby významne ovplyvňuje priestorové rozmiestnenie stredísk služby v danom území. Ide predovšetkým (ale nie výhradne) o tieto súvislosti:

  • Kvalita - z priestorového hľadiska je rozmiestnením stredísk služby ovplyvnená časová dostupnosť služby az nej vyplývajúce spokojnosť či nespokojnosť zákazníkov
  • Hospodárnosť - je ovplyvnená počtom stredísk v riešenom území - čím väčší počet středisekbude, tým väčšia pravdepodobne bude spotreba zdrojov
  • Efektivita - ide o vybalancovanie nákladov na strane poskytovateľa (spotreba zdrojov) a prínosov na strane zákazníka (minimalizácia času stráveného na ceste)
  • Účelnosť - služba obvykle plní svoj ​​účel iba pri dodržaní určitej kritickej hodnoty časovej dostupnosti

Priestorová optimalizácia v praxi: Optimalizácia sa vykonáva pomocou spracovanie rôznych scenárov v geografickom informačnom systéme (GIS) tak dlho, kým nedôjde k rozumnému vybalancovanie všetkých štyroch vyššie uvedených parametrov služby.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 08.01.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia