ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Prevzatie (Takeover)
Prevzatie (Takeover) je pojem, ktorým označujeme prevzatia podniku na základe kúpy.

Prevzatie (Takeover) je pojem, ktorým označujeme získanie podniku na základe kúpy. Samotný akt prevzatia potom môže prebehnúť formou splynutie alebo zlúčenie.

Prevzatie označuje buď procesy, pri ktorých dochádza k právnemu, organizačnému a ekonomickému spájanie organizáciou alebo podnikov, alebo samotný výsledok týchto procesov. Prevzatie má vždy niekoľko rovín v ktorých musí prebehnúť - ide najmä o rovinu finančnú, majetkovú, právne, organizačné, procesné či kultúrne. Preberanie podnik sa integruje do preberajúcej spoločnosti (akvizitora) a po ukončení akvizičných procesov tak vznikne jeden subjekt.

Prevzatie môže byť buď priateľské či nepriateľské:

  • Priateľské prevzatie (friendly takeover) je také, u ktorej existuje absolútna zhoda oboch strán
  • Nepriateľské prevzatie (hostile takeover) je také, pri ktorej je dohoda na strane vlastníkov (napr. akcionárov) ale management prevzatej firmy nesúhlasí s prevzatím

Predmetom akvizície nemusí byť iba celý podnik, ale aj jednotlivé časti organizácie alebo jeho aktívum. Sú teda rôzne úrovne prevzatia:

  • Prevzatie celého podniku (zlúčením alebo prevzatím)
  • Prevzatie aktív - nákup aktív, ako sú budovy, zariadenie a iný majetok spoločnosti
  • Prevzatie imania - nákup väčšiny akcií podniku a jeho zaradenie do vlastnej holdingovej spoločnosti

Praktické využitie prevzatia: Prevzatie môžu byť jednou z metód rastu podnikov. Na rozdiel od organického rastu umožňujú oveľa rýchlejší rast a rozširovanie podniku. Zo svojej podstaty však prevzatia skrýva mnoho rizík, predovšetkým je to riziko kultúrno - organizačného aspektu, ktoré môže byť dôvodom neúspešnej akvizície - spojenie dvoch firiem s rozdielnou kultúrou a organizačnými zvyklosťami. Prevzatie využívajú predovšetkým veľké nadnárodné koncerny, ktoré tým rýchlo získavajú nové trhy, získavajú nové technológie, patenty, optimalizujú svoje daňové zaťaženie alebo alokujú voľný kapitál.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.06.2013

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia