ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Prepúšťanie
Prepúšťanie je personálna činnosť. Existujú dva spôsoby prepúšťania z dôvodu nadbytočnosti.

Prepúšťanie je personálna činnosť. Existujú dva základné dôvody pre prepúšťanie. Prvá je hrubé porušovanie pracovnej disciplíny, druhým je nadbytočnosť - organizácia nemá prácu pre dotknutých zamestnancov. Prvý dôvod zvyčajne vedie k okamžitej výpovede.

Druhý dôvod - nadbytočnosť - býva riešený dvoma spôsobmi. Jednak je to metóda LIFO, jednak metóda založená na výkone pracovníkov.

LIFO je akronym z anglického Last In First Out (posledný dnu, prvý von) a znamená prednostné prepúšťanie pracovníkov s najkratšou dobou zamestnania. Vychádza z presvedčenia, že dlhšie zamestnaní pracovníci majú väčšie právo zostať v organizácii. Tento spôsob prepúšťanie sa obvykle ľahšie zdôvodňuje. Výhodou je, že s pracovníkmi zamestnanými po kratšiu dobu zvyčajne odchádza menej tacitné vedomostí.

Prepúšťanie založené na výkone vychádza z presvedčenia, že väčšie právo zostať majú výkonnejšie pracovníci. Pokiaľ má byť použitá táto metóda, je nutné kvalitne zhodnotiť výkonnosť pracovníkov, aby sa dospelo k požadovanému výsledku.

Teória aj prax uvádza, že k prepúšťaniu treba siahnuť ako k najvzdialenejšej možnosti a ešte predtým hľadať iné spôsoby - obmedzenie nadčasov, využitie prirodzených odchodov apod

Poznámka: LIFO je analógiou metódy LIFO.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia