ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pracovný kapitál (Working Capital)
Pracovný kapitál (Working Capital), zvyčajne sa používa skratka WC, je pojem, ktorý označuje aktívnej položky hotovostného cyklu (tj položky, ktoré možno nájsť na strane aktív v súvahe) - zásoby, pohľadávky a finančný majetok.

Pracovný kapitál (Working Capital), zvyčajne sa používa skratka WC, je pojem, ktorý označuje aktívnej položky hotovostného cyklu (tj položky, ktoré možno nájsť na strane aktív v súvahe) - zásoby, pohľadávky a Finančný majetok.

výpočet:

WC = Zásoby + pohľadávky + Finančný majetok

Využitie pracovného kapitálu v praxi: Ukazovateľ je využívaný managementom podniku napr. pri riadenie pracovného kapitálu. Finančný manažér riadia jednotlivé slúžky pracovného kapitálu, definuje jeho optimálnej výške vzhľadom k objemu a charakteru predaja, sleduje vymožiteľnosť pohľadávok, oceňuje jeho jednotlivé zložky. Finančný manažér zo svojej pozície nemôže jednotlivé položky pracovného kapitálu ovplyvniť, jeho rolí je podnecovať ostatné v hľadaní lepších riešení.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia