ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pracovná rola (Job roles)
Pracovná rola sa dá opísať ako úlohy, ktoré ľudia hrajú, keď vykonávajú určitú prácu (úlohy, činnosti) a snaží sa dosiahnuť stanovených výsledkov.

Pracovná rola je súhrn pracovných úloh pri vykonávaní určitej práce. Pracovná úloha je daná rozsahom zodpovednosti, právomocí, úloh a popisom pracovnej náplne, organizačnými vzťahy, kvalifikačnými predpokladmi a využívanými zdrojmi.

Pracovná rola v praxi

Pracovná rola je do istej miery porovnateľná s pojmom pracovné miesto pri popise úloh konkrétneho človeka v organizácii. Pracovná úloha je vo svojom poňatí viac pružná a zameraná na výsledok. Preto viac vyhovuje menším organizáciám a pružným a dynamickým tímom, a tiež v situáciách, kedy jej vykonávanie nenapĺňa plný úväzok konkrétneho človeka. Jeho pracovná náplň sa v takom prípade skladá z viacerých pracovných rolí (napríklad je v roli Manažéra kvality, vedúceho projektu X), ktoré prípadne môžu v priebehu času prechádzať na ďalších ľudí tak, ako sa organizácia mení, rastie. Pracovná rola je v praxi používaná pre opis pracovných úloh s vymedzením právomocí a zodpovedností, ktoré sa k nej vzťahujú. Firmy toto používajú pre popis pracovnej náplne svojich pracovníkov ak pracovná rola nevyžaduje plný úväzok alebo ak je úloha vykonávaná len po obmedzenú dobu (napríklad manažér ponuky iba po dobu spracovania ponuky, člen projektového tímu iba počas projektu). K úlohe musí byť definované zodpovednosti, právomoci (a oprávnenia).

Ak teda chcete, aby konkrétny človek vykonával nejakú pracovnú rolu, mali by ste vedieť túto úlohu vhodne popísať. Základný popis pracovnej role obsahuje aspoň:

  • Názov pracovnej role
  • Právomoci, zodpovednosti a oprávnenia
  • Úlohy pracovnej role, prípadne jej pracovná náplň (teda pomocou procesov a činností)
  • Miesto výkonu práce (lokalita)
  • Ďalšie požiadavky, kvalifikácia, pracovné podmienky
  • Postavenie či umiestnenie pracovnej role v organizácii

Pracovná rola je tiež pojem používaný v sociológiu - z jej pohľadu označuje úlohy, ktoré ľudia hrajú, keď vykonávajú určitú prácu. Vychádza tak zo sociálno-psychologického chápania sociálna rola. Zameriava sa nie na opis činností a úloh na danom pracovnom mieste, ale na pochopenie skutočného chovanie ľudí pri práci.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia