ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pracovná pozicia (Pracovne miesto)
Pracovná pozícia (pracovné miesto) je miesto v organizačnej štruktúre, na ktorom je zamestnaný konkrétny človek.

Pracovná pozícia (alebo tiež Pracovné miesto) je pozícia vo organizačné konštrukciám jasne určená účelom, úlohy, pracovnou náplňou, organizačnými vzťahy, komunikačnými väzbami, právomocami, zodpovednosťami, kvalifikačnými predpokladmi a využívanými zdrojmi.

Na čo v praxi využívame pracovnu pozíciu

Pojem pracovná pozícia alebo pracovné miesto je pojem, který používajú najmä personalisti. Je to konkretizácia konkrétneho zamestnanie v našej organizačnej konštrukciám. Vytvára jasnú orámovanú dlhodobo definovanú predstavu o úlohách postavenie človeka v organizácii. Je unikátny pre konkrétneho pracovníka s jasným vymedzením jeho pôsobenia. Je to teda vziať pojem zamestnaneckého právneho vzťahu - konkrétne pracovné miesto je uvedené v pracovnej zmluve. Príkladom pracovné pozície je Programátor, Personalista, IT manažér a ďalšie. Ľudia teda hľadajú zamestnanie a sú prijímaní na konkrétne pracovné miesta. V bežnej konverzácii sa tieto dva pojmy zamieňajú a nerozlišujú.

Tým, že je pracovná pozícia jasne vymedzená, tak je zároveň pomerne statická az pohľadu flexibilného prístupu môže byť prekážkou pre vysoko dynamické firmy a tímy . Rad firiem, najmä malé a stredné podniky , používa skôr pracovné role, ktoré sú pre popis v rýchlo sa meniacom prostredí pružnejšie a tiež vhodnejšie pre situácie, keď konkrétne role nevyžaduje plný úväzok. Viac si prečítajte u pracovné role.

Ak teda chcete zamestnať človeka, popisujete pracovné miesto, na ktoré hľadáte človeka. Mali by ste vedieť voľné pracovné miesto či pozíciu vhodne popísať. Základný popis spravidla obsahuje:

  • Názov pracovnej pozície
  • Pracovná náplň - predmetom práce (teda pomocou procesov a činností), ale aj
  • Miesto výkonu práce (lokalita)
  • Ďalšie požiadavky, kvalifikácia, pracovné podmienky, zodpovednosti a právomoci
  • Postavenie či umiestnenie pracovného miesta v organizácii
  • Vyššie pracovnej odmeny

Detailnejšie sa pozrite na opis pracovného miesta.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia