ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pracovná skupina vs. pracovný tím
Pracovná skupina (Work Group) a pracovný tím (Work Team) sú pojmy označujúce možné formy sociálnych skupín na pracovisku. Pracovná skupina je druh sociálnej skupiny. Pracovný tím je organizovaná skupina zameraná na spoločný pracovnú úlohu.

Pracovná skupina (Work Group) a pracovný tím (Work Team) sú pojmy označujúce možné formy sociálnych skupín na pracovisku.

Pracovná skupina je druh sociálnej skupiny, ktorá vzniká na pracovisku. Ide teda o vnútorne a funkčne prepojený celok minimálne dvoch spolupracovníkov, ktorí sú spojení prinajmenšom spoločným pracoviskom (miestom výkonu práce). Pracovná skupina zvyčajne má svoje špecifické vnútorné hodnoty a normy. Tie môžu byť buď v súlade s hodnotami a normami danej organizácie - čo je v poriadku, alebo v rozpore - čo indikuje stret hodnôt.

Od pracovnej skupiny sa zvyčajne odlišuje pracovný tím. Nicky Hayes definuje pracovný tím takto: “Tým sa od pracovnej skupiny významne líši. Tímy sú zamerané na úlohu a skladajú sa z ľudí s rôznymi, ale doplňujúcimi so znalosťami a zručnosťami. Napriek tomu majú tímy s pracovnými skupinami veľa spoločného, ​​napríklad vývoj skupinových noriem, ktoré pomáhajú tím definovať a zaisťujú jeho hladké a správne fungovanie. Tímové normy však bývajú viac zamerané na úlohu, než normy bežnej pracovnej skupiny.”

Hlavným rysom tímu je teda zameranie na spoločný pracovnú úlohu.

Pracovné tímy možno deliť na rôzne typy - viď typológie pracovných tímov.

V pracovných skupinách a pracovných tímoch vznikajú rôzne role.

Vzťah medzi sociálnou skupinou, pracovnou skupinou a pracovným tímom ilustruje obrázok:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 29.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia