ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pracovná náplň
Pracovná náplň (Job duties) je popis všetkých podstatných činností, úloh alebo procesov, ktoré pracovník na danom pracovnom mieste vykonáva.

Pracovná náplň (anglicky Job duties) je kľúčová pre opis pracovného miesta. Zahŕňa všetky podstatné činnosti, úlohy či procesy - skrátka všetko, čo pracovník na danom pracovnom mieste (pracovnú pozíciu) vykonáva.

Pracovná náplň v praxi: Pracovná náplň je kľúčovou časťou pracovné zmluvy, v ktorej vymedzuje predmet práce, ktorý konkrétny pracovník vykonáva. Tá je kľúčová, pokiaľ nemá pracovník zadanú prácu iným spôsobom (napríklad dosiahnutý výsledok). Predmet práce v pracovnej náplni môže byť opísaný rôznym spôsobom (vždy záleží na type práce). Môže byť opísaný voľným textom alebo možno pracovnú náplň opísať štruktúrovane pomocou:

  • Pracovných činností
  • Pracovných úloh
  • procesov
  • Výpočtom služieb
  • Popisom kompetencií - právomoci a zodpovednosti na danom pracovnom mieste

Pracovná náplň sa dá popísať voľným textom alebo ju možno popísať štruktúrovane pomocou činností, pracovná náplň môže byť prirodzene súčasťou aj iných typ zmlúv (nepracovné zmluvy, napr. Zmluva o poskytnutí služieb), pokiaľ nie je práca zadaná ako úloha.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia