ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je PR (Public relations)
Public Relations (PR) je súhrnný pojem pre zámerné aktivity organizácie voči verejnosti, ktoré slúžia záujmom organizácie.

Public Relations, používa sa skratka PR je súhrnný pojem pre zámerné aktivity organizácie voči verejnosti (voči stakeholders), ktoré slúžia záujmom organizácie. Cieľom PR je vytvárať a podporovať vzájomné pochopenie a súlad organizácie s okolím. Dobré vzťahy s verejnosťou majú priamy vplyv na obchodný úspech organizácie.

Definice Public Relations od Inštitútu Public Relations z roku 1978:  ”PR činnosť je zámerné, plánované a dlhodobé úsilie vytvárať a podporovať vzájomné pochopenie a súlad medzi organizáciami a ich verejnosťou”.

Public Relations zahŕňajú rôzne formy komunikácia a komunikačné kanály a zahŕňajú dva základné okruhy aktivít:

  • Vnútorné Public Relations sú zamerané predovšetkým voči zamestnancom, cieľom je ich motivácie a harmonizácie s kultúrou, záujmy a strategickými cieľmi organizácie
  • Vonkajšie Public Relations sú zamerané na udržiavanie a zlepšovanie vzťahov s kľúčovými partnermi, záujmovými skupinami a verejnosťou, zlepšovanie image organizácie

Public Relations v praxi: Cieľom PR je pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku, zlepšovať komunikáciu s okolím a preto musí citlivo reagovať na vonkajšie podnety - jedná sa teda v praxi o obojstrannú komunikáciu organizácie s okolím. Public Relations má úzky vzťah k marketingu, reklame a propagáciu - využíva preto podobné nástroje a metódy:

Zodpovednosť za PR má spravidla manažér zodpovedný za marketing a obchod (pozri CSO), avšak určitá miera zodpovednosti leží na všetkých pracovníkoch a manažéroch a stúpa s úrovňou zodpovednosti. Najvyššia zodpovednosť má top management a štatutárne orgány a to nielen aktívnou komunikáciou, ale svojimi postoji a spôsobom správania sa na verejnosti. Zvlášť u veľkých a známych spoločností je správanie top manažmentu (aféry či pozitívne aktivity) sledované verejnosťou veľmi starostlivo a má na pozitívny alebo negatívny PR zásadný vplyv. Organizácia tiež najímajú špecializované firmy, ktoré im pomáhajú zlepšiť PR v definovaných oblastiach.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

  • špecialista PR

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia