ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je PPP (Public Private Partnership)
Public Private Partnership znamená poskytovanie verejných služieb v partnerskej spolupráci verejného sektora a súkromné ​​firmy.

PPP (Public Private Partnership) znamená poskytovanie verejných služieb v spolupráci verejného a súkromného sektora. Hlavnou myšlienkou je využitie zdrojov, vedomostí a schopností súkromných firiem pri zabezpečení verejných služieb, najmä verejnej infraštruktúry.

Aká je najčastejšia forma PPP projektov v praxi?

PPP znamená, že konkrétny verejná služba je investovaná a prevádzkovaná zdieľanú účasťou ako subjektu z verejného sektora, ako aj súkromné ​​firmy, pričom by sa mala dosiahnuť synergických efektov v znížení nákladov, rizík. Aby sa mohol konkrétny projekt považovať za PPP, je potrebné splniť určité podmienky (tieto sú platné v EÚ):

  • Súkromná firma vykoná komplexné financovania investície a výstavbu a prevádzkuje dielo na dohodnutý čas za dohodnutých podmienok kvality a ceny. Návratnosť investície mu potom zaistí výnosy z prevádzkovania, teda buď platby od užívateľov alebo platby od verejného partnera (subvencie, platby za dostupnosť).
  • Riziká výstavby a prevádzky sú rozdelené medzi oboch partnerov podľa toho, kto vie konkrétne riziko lepšie riadiť
  • PPP projekt musí byť dlhodobý vzťah (typicky 20 až 40 rokov)

Typické príklady verejných služieb zaistených formou PPP:

  • Dopravná infraštruktúra - napr. Diaľnice, cesty, tunely, mosty
  • Zdravotníctvo - napr. Nemocnice, nemocničné zariadenia
  • Školstvo - napr. Školy, univerzity, koľaje
  • Utility - napr. Energetika, plynárenstve, vodárenstve
  • Administratívne budovy a infraštruktúra - napr. Úrady, väznice, súdy, ubytovne

Příkladem PPP projektu je výstavba diaľnice súkromnou firmou, pričom tá má zmluvne zabezpečené jej prevádzkovanie pre dohodnutú dobu, napríklad 30 let.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Slovakia)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 10.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia