ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je PPAP (Production Part Approval Process)
PPAP (Production Part Approval Process), preložiť možno ako Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby, používa sa skratka PPAP. Je to metóda, návod pre nastavenie procesov schvaľovania dielov určených na výrobu, používa sa predovšetkým v automobilovom priemysle.

PPAP (Production Part Approval Process), preložiť možno ako Proces schvaľovania dielov do sériovej výroby, používa sa skratka PPAP. Je to metóda, návod pre nastavenie procesov schvaľovania dielov určených na výrobe, používa sa predovšetkým v automobilovom priemysle. Požiadavky PPAP vyvinula Akčná skupina automobilového priemyslu (AIAG) ako súčasť metódy APQP s cieľom podporiť používanie jednotných procesov, jednotnej terminológie a štandardného formuláre.

Využitie metódy PPAP v praxi: Metóda PPAP sa používa na preukázanie toho, že podnik správne rozumie všetkým požiadavkám konštrukčnej dokumentácie výrobku a všetkým zákazníckym špecifikáciám a že je vo výrobnom procese schopný vyrábať výrobok trvalo spĺňajúce tieto požiadavky. Metóda PPAP pomáha znížiť riziká zlyhania výroby a podporuje a zlepšuje používanie metódy APQP. Podnik aplikujúci metodiku PPAP preukazuje, že:

  • Dodávatelia súčasťou pochopili ich požiadavky
  • Výrobok spĺňa požiadavky zákazníkov
  • Výrobný proces je schopný produkovať trvalo vyhovujúci výrobok

PPAP sa musia používať na všetkých miestach podniku dodávajúca výrobné diely. Aktuálna verzia PPAP:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace firma:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia