ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pôžička
Pôžička je poskytnutie peňazí alebo niečoho iného na vopred stanovenú dobu.

Pôžička (anglicky Loan) je poskytnutie peňazí alebo niečoho iného na vopred stanovenú dobu. Pôžička vzniká medzi dvoma osobami - jednotlivcami alebo organizáciami (právnickými osobami). Ten kto požičiava sa označuje ako veriteľ (anglicky creditor, lender), ten, kto si požičiava je dlžník (anglicky debtor, borrower).

Čo znamená pôžička v praxi?

Pôžičkou vzniká dlh medzi úveroví a dlžníkom, ktorý má dlžník splatiť. K tomu navyše za poskytnutie pôžičky platí úrok. Môžu existovať aj pôžičky bezúročné. Pôžička môže vzniknúť na základe ústnej alebo písomnej dohody. Legislatíva väčšiny vyspelých štátov upravuje podmienky poskytovania pôžičiek, takže nesplatenia pôžičky alebo iné nedodržanie podmienok má právne dôsledky.

Pri poskytovaní pôžičky sú dôležité tieto náležitosti:

  • Spôsob poskytnutia (akým spôsobom bude predmet pôžičky odovzdaný)
  • Predmet pôžičky
  • Doba pôžičky
  • Odmena (úrok)
  • Spôsob vrátenia pôžičky (akým spôsobom bude predmet pôžičky vrátený)

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá