ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pozícia (Attitude)
Pozícia (Attitude) patrí medzi základné psychologické pojmy. Ide o hypotetický konštrukt reprezentujúci poztivní alebo negatívny prístup niekoho k niečomu (resp. niekomu inému).

Pozícia (Attitude) patrí medzi základné pojmy v psychológiu. Ide o hypotetický konštrukt reprezentujúci poztivní alebo negatívny prístup niekoho k niečomu (resp. niekomu inému). Postoje sú kľúčové pojmy sociálnej psychológie.

Podľa Paula F. Secorda a Carla W. Backman ide o: „Určité pravidelnosti v pocitoch a myšlienkach jednotlivca av jeho predispozíciach konať voči niektorým aspektom svojho prostredia.“

Podľa Alice H. Eagle a Shellyho Chaiken je postoj: „Psychologická tendencia vyjadrená hodnotením určitej entity s určitou mierou súhlasu alebo nesúhlasu.“

Postoje sú dôležitou súčasťou osobnosti. Podľa ABC modelu (akronym z prvých písmen - viď ďalej) má postoj tieto zložky:

  • A (Affect) - afektívne, emočné, resp. pocitovú (ovplyvňujúce pocity)
  • B (Behavior) - behaviorálna, súvisiace so správaním a ovplyvňujúceho (určité predispozície k správaniu)
  • C (Cognitive) - kognitívne, poznávacie, ovplyvňujúce hodnotenie, resp. obsahujúci hodnotiaci zložku

Milton J. Rosenberg a Carl I. Hovland navrhli nasledujúce tříkomponentový model postojov (1960):

Využitie pojmu Pozícia v praxi: Zmena a ovplyvňovanie postojov je dôležitou súčasťou vedenia a komunikovanie, motivácie a motivovania a riadenie ľudských zdrojov organizácie. Postoje majú veľký význam v marketingu (postoje k produktu, postoje ku značke …).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 21.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia