ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Poslanie (Mission)
Poslanie (Mission) je vyjadrenie zmyslu a účelu existencie organizácie. Základným poslaním každej organizácie je svojim zákazníkom poskytovať buď nejakú službu alebo im predávať alebo inak poskytovať svoje výrobky.

Poslanie (Mission), niekedy tiež misie, je vyjadrenie zmyslu a účelu existencie organizácie. Vyjadrenie toho, prečo ak čomu organizácia existuje, čo chce robiť, čo vie. Základným poslaním každej organizácie je svojim zákazníkom poskytovať buď nejakú službu alebo im predávať alebo inak poskytovať svoje výrobky.

Na čo potrebujeme definovať a poznať poslanie v praxi?

Poslanie pomáha uvedomiť si k čomu organizácie vôbec existuje. Prečo bola založená. Je dobré, aby to vedeli všetci zamestnanci, manažéri a niekedy je dobré to prezentovať aj zákazníkom alebo ďalším zainteresovaným stranám. Poslanie by nemalo byť formulované všeobecne, ale konkrétne. Malo by byť zrozumiteľné všetkým pracovníkom organizácie av ideálnom prípade by sa s ním všetci pracovníci mali stotožňovať.

V najvšeobecnejšej rovine možno poslanie podnikovej organizácie vyjadriť slovami Petera F. Druckera:

“Ak chceme vedieť, čím vlastne podnik je, musíme začať od účelu jeho existencie. Tento účel sa musí nachádzať mimo podnikateľskú oblasť samou. Pravdupovediac musí spočívať v spoločnosti, pretože podniková organizácia je orgánom spoločnosti. Existuje iba jediná prijateľná definícia účelu existencie podnikovej organizácie: vytvoriť zákazníka.”

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 31.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia