ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Poradenstvo, právne a odborné služby
Poradenské, právne a odborné služby (Advice, Legal and Expert Services) je jedno z odvetví sektora služieb. Zahŕňa všetky služby ktorých hlavným predmetom činnosti je poskytovanie práce založenej na znalostiach a vysokej kvalifikácii.

Poradenské, právne a odborné služby (Advice, Legal and Expert Services) je jedno z odvetví sektoru služieb. Jedná sa o veľmi široké a rozmanité odvetvia, ktoré zahŕňa všetky služby, ktorých hlavným predmetom činnosti je poskytovanie práce založenej na znalostiach a vysokej kvalifikácii. Poradenské, právne a odborné služby využívajú organizácie, ak potrebujú vykonať alebo vykonávať aktivitu, ku ktorej nemajú patričnú odbornosť či kvalifikáciu.

Pre tento typ služieb je typická vysoká úroveň vstupná kvalifikácia (spravidla na vysokej škole) a zároveň vysoká úroveň priebežne udržiavané kvalifikácia a vedomostí, najmä a právnych predpisov, štandardov a noriem .

Typické poradenské, právne a odborné služby sú právne služby, vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo, engineering a podobne. Služby v odvetví poradenských, právnych a odborných služieb sú:

 • Analytické služby
 • Architektonické a inžinierske služby
 • Daňové poradenstvo (Tax Advice)
 • Finančné poradenstvo
 • Fúzie a akvizície
 • Geologický prieskum
 • Meteorologické a hydrometeorologickej služby
 • Inžiniering (Engineering)
 • Notárske služby
 • Optimalizácia nákladov
 • Poradenstvo v oblasti riadenia podnikov
 • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Poradenstvo v oblasti informačných technológií (IT)
 • Public Relationship poradenstvo
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Vykonávanie auditov a kontrol
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby
 • Riadenie projektov
 • Reklamné služby
 • Právne služby
 • Rozhodcovské konanie
 • Systémová integrácia
 • Technické testovanie a analýzy
 • Vedenie účtovníctva
 • Vymáhanie dlhov a pohľadávok
 • Výskum a vývoj
 • Zastupovanie osôb
 • Zakladanie a predaj spoločností
 • Zememeračské a kartografické služby
 • Spracovanie znaleckých posudkov

Podľa klasifikácie NACE toto odvetvie zhruba zodpovedá Sekciu M - Odborné, vedecké a technické činnosti.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia