ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pomer vlastného kapitálu a celkových aktív (Equity Ratio)
Pomer vlastného kapitálu a celkových aktív (Equity Ratio), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje aká časť podnikových aktív je financovaná kapitálom akcionárov.

Pomer vlastného kapitálu a celkových aktív (Equity Ratio), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje aká časť podnikových aktív je financovaná kapitálom akcionárov. Je to doplnkový ukazovateľ k ukazovateli veriteľského rizika a ich súčet by mal byť približne 1.

Ukazovateľ patrí medzi bilančné ukazovatele zadlženosti (dlhodobej finančnej stability).

Výpočet: Pomer vlastného kapitálu a celkových aktív = Vlastný kapitál / Aktíva

Ukazovateľ dosahuje hodnoty z intervalu <0; 1>.

Využitie pomere vlastného kapitálu a celkových aktív v praxi: Tento ukazovateľ je jeden z najdôležitejších ukazovateľov zadlženosti pre hodnotenie finančnej situácie podniku, dôležitý je predovšetkým pre veriteľa. Avšak veľmi dôležitá je jeho nadväznosť na ukazovatele rentability.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia