ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pomer trhovej ceny akcie k zisku na akciu (P/E - Price Earnings Ratio)
Pomer trhovej ceny akcie k zisku na akciu (Price Earings Ratio), zvyčajne sa používa skratka P / E, je pojem, ktorý označuje koľko sú ochotní akcionári zaplatiť za 1 Kč zisku na akciu.

Pomer trhovej ceny akcie k zisku na akciu (Price Earnings Ratio), zvyčajne sa používa skratka P / E, je pojem, ktorý označuje, koľko sú ochotní akcionári zaplatiť za 1 Kč zisku na akciu. Prípadne tiež odhaduje počet rokov potrebných na splatenie ceny akcie jej výnosom (pri predpoklade konštantnej výšky zisku a ceny).

Relatívne vysoká hodnota v rámci odvetvia znamená, že investori očakávajú v budúcnosti vysoký rast dividend alebo že akcie obsahuje malé riziko, vďaka ktorému sa investori uspokoja s menším výnosom. Naopak nízka hodnota môže znamenať nízky rastový potenciál firmy či vyššiu rizikovosť firmy.

výpočet:

P / E = Trhová cena akcie / Čistý zisk na akciu

Využitie v praxi: Ukazovateľ odráža hodnotenie budúceho vývoja firmy investormi.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia