ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pomer trhovej ceny akcie k cash flow na akciu
Pomer trhovej ceny akcie k cash flow na akciu, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje stupeň ocenenie cash flow firmy na trhu cenných papierov.

Pomer trhovej ceny akcie k cash flow na akciu, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje stupeň ocenenie cash flow firmy na trhu cenných papierov. Je odvodený z ukazovateľa (P/E - Price Earnings Ratio), v ktorom je zisk nahradený cash flow. Oproti P/E nie je ukazovateľ ovplyvnený zvolenými odpisovými metódami, vďaka čomu je vhodný pre priestorové porovnania.

výpočet:

Pomer trhovej ceny akcie k cash flow na akciu = Trhová cena akcie / CF na akciu

Ukazovateľ patrí medzi ukazovatele na báze cash flow.

Využitie ukazovateľa pomer trhovej ceny akcie k cash flow na akciu v praxi: V podniku ho využíva napr CFO (finančný riaditeľ) vo finančnej analýze pri analýze pomerových ukazovateľov. Ukazovatele na báze cash flow sa snaží zachytiť varovné signály možných platobných ťažkostí a posúdiť vnútorný finančný potenciál firmy.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace obory:

Súvisiace profesie:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.10.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia