ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Pomer kapitálu veriteľov a kapitálu akcionárov (Debt to Equity Ratio)
Pomer kapitálu veriteľov a kapitálu akcionárov (Debt to Equity Ratio), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje pomer cudzieho kapitálu k vlastnému kapitálu firmy.

Pomer kapitálu veriteľov a kapitálu akcionárov (Debt to Equity Ratio), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje pomer Cudzí kapitál (Liabilities, Liability) ku vlastnému kapitálu podniku.

Ukazovateľ patrí medzi bilančné ukazovatele zadlženosti (dlhodobej finančnej stability).

Výpočet: Pomer kapitálu veriteľov a kapitálu akcionárov = Majetok veriteľov (D) / Majetok akcionárov (E)

Ukazovateľ dosahuje hodnoty z intervalu <0; ∞>.

Využitie pomeru kapitálu veriteľov a kapitálu akcionárov v praxi: Tento ukazovateľ je jeden z kľúčových ukazovateľov pre investorov na meranie podnikov medzi sebou, pretože práve pomer kapitálu veriteľov a akcionárov určuje mieru finančného rizika, ktoré je s danou podnikateľskou činnosťou spojené. Ukazovateľ býva doplnený ukazovateľom úrokového krytia.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia