ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Politika ochrany súkromia (Privacy policy)
Politika ochrany súkromia je dokument, ktorý opisuje a vysvetľuje, akým spôsobom organizácia zaobchádza s osobnými dátami svojich zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov alebo uchádzačov.

Politika ochrany súkromia (anglicky Privacy policy) je právny dokument ktorý popisuje a vysvetľuje, akým spôsobom organizácia zaobchádza s osobnými dátami svojich zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov alebo uchádzačov.

Prečo je politika ochrany súkromia tak dôležitá?

Politika ako právny dokument napĺňa požiadavky legislatívy a chráni súkromie zamestnancov, zákazníkov a ďalších osôb. Predstavuje záväzné etické pravidlá. Politika ochrany súkromia býva dôležitou súčasťou obchodnej podmienok a so stúpajúcou mierou toho, ako firmy v online biznise spracovávajú osobné informácie, stúpa aj dôležitosť politiky ochrany súkromia. Uisťuje teda všetky záujmové skupiny o etickom zaobchádzaní s osobnými dátami a o tom, ako s nimi organizácia nakladá.

Čo by politika ochrany súkromia mala obsahovať?

Politika súkromia zvyčajne obsahuje špecifické informácie o o tom, aké osobné informácie zbiera a ako s nimi firma zaobchádza. Teda ako zabezpečuje ich bezpečnosť, ako je zdieľa či predáva a prípadne komu. Presný obsah politiky závisí na legislatíve konkrétnej krajiny, kde organizácia pôsobí alebo o kom informácie zhromažďuje (napríklad GDPR sa vzťahuje na všetky organizácie, ktoré zhromažďujú dáta o občanoch EÚ). Všeobecne by mala politika obsahovať:

  • Základné informácie o organizácii
  • Aké osobné informácie zhromažďuje
  • Prečo je zhromažďuje
  • Čo a ako s nimi robí vo svojich procesoch a technológiách - ako je zhromažďuje, používa, zverejňuje, transformuje, riadi
  • Ako zabezpečuje ich bezpečnosť a ochranu
  • Akým tretím stranám osobné informácie odovzdáva

Ako politika ochrany súkromia vyzerá a ako je prezentovaná?

Ako právny dokument je vyhotovená písomne, vytlačená alebo elektronicky prezentovaná na internetových stránkach ako súčasť alebo doplnok obchodných podmienok.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.05.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá